Links

BMO – Bruijn Management & Ontwikkeling
Begeleiding in bedrijfsontwikkeling door coaching en krachtige (creatieve en/of filosofische) teamwerkvormen

Valuesonline
Facilitator Zelfleiderschap voor begeleiding op persoonlijke- en teamwaarden

Sophia Nazorg
Administratieve, praktische, emotionele hulp en ondersteuning aan nabestaanden